--- AKTUALNOŚCI 2015---


NASZE KOŁO
Strona Główna
Aktualności
Rys Historyczny
Władze koła
Kontakt
Opłaty / Wody
Jak zdobyć kartę

FORUM
(Zapraszamy do dyskusji)


ZAWODY
Terminarze
Klasyfikacja

DLA WĘDKARZY
Przepisy prawne
Atlas ryb
Kalendarz Brań
Linki Zewnętrzne

GALERIE
Galeria Foto
Galeria Wideo


LOSOWE ZDJĘCIE

PIĘKNE...

AKTUALNOŚCIDZIEŃ DZIECKA

_____ 31.05.2015r.
W niedzielę 31 maja 2015 roku swoje zawody wędkarskie miały dzieci. W tym dniu wzorem lat ubiegłych odbyły się zawody z okazji DNIA DZIECKA. Zawody zorganizowano na stawie z wyspą w Pawłowicach. Organizatorzy, którymi w tym roku byli: Koło PZW Leszno – Miasto, Koło PZW Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, oraz Koło PZW „ WODNIK” w Pawłowicach, Koło PZW w Osiecznie i leszczyńskie Koło PZW „Ciernik” wyznaczyli zbiórkę na godz. 9:00 przy stawie z wyspą. Zawody były organizowane dla dzieci w wieku 7 - 14 lat. Po krótkim powitaniu i losowaniu stanowisk przystąpiono do zawodów, które trwały 4:00 godziny. W tym czasie uczestnicy złowili 55 kg ryb. W zawodach uczestniczyło 36 dzieci. Wśród nich było 7 dziewcząt.16 osób reprezentowało Koło PZW w Pawłowicach, 2 osoby Koło PZW w Osiecznie, Koło PZW przy Spółdzielni Mieszkaniowej było reprezentowane przez 7 osób. 10 osób to przedstawiciele Koła PZW Leszno-Miasto i 1 dziecko z PZW Metalplast. W tym roku zawody wygrał Mikołaj Piskorek z wynikiem 4560 gram. Reprezentował Koło PZW Leszno – Miasto. Drugie miejsce zajął Kacper Kąkolewski, który złowił 4245 gram ryb, a trzecie miejsce przypadło w udziale Patrykowi Kowalczykowi. Jego wynik to 2675 gram. Czwarte miejsce zajął Kornel Kluczyński, z wynikiem 2240 gram. Na wysokim piątym miejscu zameldowała się pierwsza z dziewczyn biorących udział w imprezie. Dobrosława Skorupska reprezentująca Koło PZW przy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w tym dniu złowiła 2175 gram ryb. Zawodnicy którzy zajęli miejsca od drugiego do czwartego są reprezentantami Koło PZW „Wodnik” w Pawłowicach. Podczas zawodów młodzi adepci wędkarstwa w tym dniu złowili m.in. 4 karpie oraz 1 lina. Karpie przypadły w udziale Nataszy Ambroszczyk z Pawłowic, Kornelowi Kluczyńskiemu z Pawłowic, Kacprowi Jankowskiemu z Pawłowic, Mikołajowi Piskorkowi z Leszna. Lina złowił Patryk Kowalczyk również z Pawłowic. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali od organizatorów poczęstunek oraz upominki i zaproszenie do uczestnictwa podobnym spotkaniu za rok.

Tekst (M.Młynarz)
PUCHAR PREZESA

_____ 17.05.2015r.
W niedzielę 17 maja br. Zarząd Koła PZW Leszno-Miasto zorganizował dla swoich członków zawody wędkarskie „O PUCHAR PREZESA”. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami były to kolejne zawody na jeziorze Krzyckim. Zawody te odbywały się w kategorii open i były trzecimi zawodami, które są zaliczane do klasyfikacji GRAND PRIX KOŁA na 2015 rok. Wzięło w nich udział 23 zawodników, w tym jedna kobieta, trzech kadetów, trzech 3 juniorów oraz 16 seniorów. O godzinie 7:00 po przypomnieniu zasad rywalizacji odbyło się losowanie stanowisk i zawodnicy udali się na miejsce wędkowania. Pomimo deszczowych chmur, które zaczęły się gromadzić nad jeziorem rozpoczęto wędkowanie. Zdecydowano, że w przypadku nadciągnięcia burzy zawody zostaną przerwane. Pomimo chłodu i braku słońca wszyscy wytrwali do końca na swoich stanowiskach. Należy zaznaczyć, że były to już kolejne zawody organizowane na „ żywej rybie”, która po zważeniu wracała z powrotem do jeziora. W tym dniu łowiono drobnicę na którą złożyło się: kilka okoni, krąpie leszcze i inna biała ryba. Po czterech godzinach zmagań okazało się, że tegoroczne zawody wygrał kolega Marek Florczak który złowił 5690g ryb. Na drugim miejscu uplasował się Roman Perek łowiąc 5330g. Trzecie miejsce z wynikiem 5000g zajął kolega Zbigniew Samol. Powyższe wyniki wprowadziły sporo zamieszania w klasyfikacji Grand Prix 2015. Po tych zawodach pierwsze miejsce zajmuje kolega Marek Florczak, który zgromadził do tej pory 94 punkty. Na drugim miejscu plasuje się kolega Robert Jankowski z sumą 84 punktów. Trzecie miejsce przypada w udziale koledze Romkowi Perkowi. Zgromadził on do tej pory 81 punktów. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród w doskonałych humorach rozjechaliśmy się do domów, umawiając się na kolejne spotkanie nad wodą. Będą to tradycyjne ZAWODY RODZINNE, które wzorem lat ubiegłych zostaną zorganizowane w Buczu- Sączkowie. Już teraz Zarząd zaprasza na te zawody swoich członków z rodzinami.

Tekst (M.Młynarz)
MISTRZOSTWA KOŁA

_____ 19.04.2015r.
W niedzielę 19 kwietnia br. spotkanie nad wodą wyznaczyli sobie członkowie Koła PZW Leszno-Miasto. W tym dniu zorganizowano I turę zawodów wędkarskich o tytuł "MISTRZA KOŁA PZW LESZNO-MIASTO" na rok 2015. Wzorem ostatnich lat postanowiono powrócić nad jezioro krzyckie i tam zorganizowano wspomniane zawody.
Wszystko przebiegało bardzo sprawnie i po krótkim przywitaniu przez Prezesa, odbyło się losowanie stanowisk, a po upływie czasu przeznaczonego na przygotowanie rozpoczęto wędkowanie. W siatkach zawodników lądowały co chwilę złowione ryby. W przeważającej większości były to ukleje. Sporadycznie trafiały sie też płotki i krąpie. Po upływie regulaminowego czasu do pracy przystąpili sędziowie. Podobnie jak w latach poprzednich rywalizowano w kategoriach: SENIOR, KOBIETA, JUNIOR,oraz KADET. Pierwszą turę zawodów wśród seniorów wygrał Tomasz Lazarowicz z wagą 5550. Drugi był kolega Marek Florczak z wagą 5060, a trzecie miejsce zajął Robert Jankowski, który złowił 4150.W kategorii kobiet wystartowała tylko jedna zawodniczka. Była to koleżanka Wanda Guzikowska, która złowiła 2290g ryb. Juniorom przewodził Mieszko Kozak 2770, a drugie miejsce zajmował Mateusz Banaszak- 1500. Trzecie miejsce w tym dniu zajął Dawid Snacki, który złowił ryby o wadze 1080. Kadetom przewodził Oskar Małecki-1190, przed Piotrem Foralewskim-820.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zawody odbywały się na żywej rybie.
Na tym zakończyliśmy pierwszą turę zawodów.
26.04.2015r.
Ostatnia niedziela kwietnia była dniem, w którym kończyliśmy zawody o tytuł "MISTRZA KOŁA PZW LESZNO-MIASTO" na rok 2015. W tym dniu pogoda nie była już tak łaskawa jak tydzień wcześniej. Wszyscy wierzyli, że w tym dniu chociaż ryby będą chętniej współpracowały z zawodnikami. Druga tura odbywała się również na jeziorze krzyckim. Wyniki tej tury miały decydować kto zostanie Mistrzem. Druga tura była rownież bardzo wyrównana, aczkolwiek wprowadziła pewne zmiany, które decydowały o tytule Mistrza Koła na bieżący rok. Po ważeniu okazało się, że pierwsze miejsce w tej turze zajął ponownie Tomasz Lazarowicz-10220, na drugim miejscu zameldował się kolega Robert Jankowski z wagą 6930,a na trzecim miejscu uplasował się Marek Florczak, który złowił-5780. Klasyfikację kadet wygrał w drugiej turze ponownie Oskar Małecki-2360, a zwycięskim juniorem okazał się Mieszko Kozak - z wagą 2840. W tej turze nie wystartowała żadna kobieta.
Po podliczeniu punktów z obu tur wyłowiono zwyciężców zawodów w poszczególnych kategoriach. I tak:
MISTRZAMI KOŁA NA ROK 2015
w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:
Kategoria SENIOR :
MISTRZ - Tomasz Lazarowicz z łączną wagą 15.770,
I V-CE MISTRZ - Robert Jankowski z wagą 11.080,
II V-CE MISTRZ - Marek Florczak z wagą 10.840.
Kategoria KOBIETA:
MISTRZ - Wanda Guzikowska z wagą 2.290,
Kategoria JUNIOR
MISTRZ Mieszko Kozak z wagą 5.610,
I V-CE MISTRZ Dawid Smacki z wagą 3.670,
II V-CE MISTRZ Mateusz Banaszak z wagą 3.370.
Kategoria KADET
MISTRZ Oskar Małecki z wagą 3.550,
I V-CE MISTRZ Piotr Foralewski z wagą 1.970.
II V-CE MISTRZ Mikołaj Kubacik z wagą 1.230

W zawodach wzięło udział 20 seniorów, 1 kobieta, 4 juniorów i 3 kadetów. Wszyscy uczestnicy zawodów złowili ryby. Największą rybą był okoń o wadze 990g, którego złowił kolega Marek Florczak. Należy wspomnieć, że każda z tur jest zaliczana do klasyfikacji GRAND PRIX 2015.
Następne zawody - to zawody "O PUCHAR PREZESA". Odbędą się 17 maja 2015 roku, również na jeziorze krzyckim. Serdecznie zapraszamy.

(tekst Marek Młynarz)23.02.2015
WALNE 2015

_____ Jak co roku w niedzielę 15 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła PZW Leszno - Miasto. Przybyłych kolegów wędkarzy przywitał i zebranie rozpoczął Prezes naszego koła Witold Wojciech. Wybrano przewodniczącego, sekretarza zgromadzenia oraz powołano Komisję Uchwał i Wniosków.
Po przedstawieniu porządku obrad jako pierwszy sprawozdanie w imieniu Zarządu złożył Prezes. W swoim wystąpieniu mówił o całorocznej pracy Zarządu, poruszył temat zarybiania, podpisanych porozumień z innymi Okręgami i ilości członków. Wspomniał o odbytych zawodach wędkarskich i problemach jakie spotyka na swej drodze Zarząd. Na koniec swego wystąpienia podziękował współpracującym z nim członkom Zarządu za całoroczną współpracę.
Następnie głos zabrał Skarbnik Kola Kolega Andrzej Małecki. W swym wystąpieniu przedstawił wpływy i wydatki za rok 2014. Po sprawozdaniu finansowym kolega Zygmunt Jankowski przedstawił sprawozdanie sportowe. W sposób szczegółowy omówił zawody jakie odbyły się w roku 2014 w naszym Kole. Przedstawił dokładn± klasyfikację Mistrzostw Koła oraz zawodów towarzyskich i cyklu zawodów zaliczanych do GRAND PRIX Koła za rok 2014. Omówił też odbyte zawody spinningowe.
Po koledze Jankowskim głos zabrał Rzecznik Dyscyplinarny Koła informuj±c zebranych, że w 2014 roku nie odnotowano skarg na wędkarzy. Również Sąd Koleżeński nie karał żadnego z naszych wędkarzy.
Ostatnim z przedstawionych sprawozdań było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawił je członek Komisji kolega Ryszard Pietrzyk.
Po krótkiej dyskusji zebrani przyjęli przedstawione sprawozdania, jak również przyjęto do realizacji przedstawiony plan pracy na rok bieżący, oraz preliminarz wydatków na rok 2015.
Następnym punktem porz±dku obrad było ogłoszenie wyników GRAND PRIX 2014 Koła PZW Leszno - Miasto. Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wiekowych Prezes Koła Witold Wojciech oraz Sędzia Zygmunt Jankowski wręczyli medale, puchary i nagrody życząc jednocześnie dalszych obfitych połowów.
Następnym punktem obrad były wolne głosy i wnioski. W trakcie dyskusji poruszano sprawy związane z zarybianiem, nieetyczną działalnością jaką prowadzi Okręg PZW Poznań w stosunku do naszego Okręgu, oraz podpisanymi z innymi okręgami porozumieniami.
Po zakończeniu dyskusji prowadz±cy zakończył obrady walnego zgromadzenia członków.10.11.2014
SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA

_____19 paĽdziernika br. Koło PZW Koła Leszno - Miasto
wyłoniło swojego Mistrza na rok 2014 w spinningu.
W tym dniu odbyła się druga tura zawodów na zbiorniku w Rydzynie.
Pierwsza tura zawodów odbyła się na jeziorze w Krzycku w dniu 28 września 2014r.
Na zbiórce zjawiło się 21 uczestników - w tym jedna kobieta.
Po krótkim przywitaniu przez Prezesa naszego koła,
oraz przypomnieniu zasad i regulaminu przystąpiliśmy do zawodów.
Każdy z nas wierzył, że w tym dniu to jemu dopisze szczęście i zostanie zwycięzcą
pierwszej tury zawodów.
_____Po czasie przeznaczonym na spinningowanie uczestnicy zawodów zaczęli
pojawiać się przy wadze. Wtedy to okazało się, że niewielu z nas posiada zdobycz,
która zapewni mu zwycięstwo. W tym dniu największymi szczęśliwcami okazali się:
1. Leszek Malecki - 730 g,
2. Franciszek Kubacik - 520g,
3. Witold Wojciech - 460g,
4. Ryszard Sikorski - 430g,
5. Tomasz Lazarowicz - 400g.
Tylko ci zawodnicy złowili ryby. Wszyscy oni złowili okonie.
W odrębnej klasyfikacji na najcięższą rybę przewodził Prezes Koła Witold Wojciech.
Złowił on okonia o wadze 460g. Cała reszta uczestników zachowała czyste konto.

_____Jak wspomniano wcześniej drugą turę zawodów zorganizowano
w dniu 19.10 2014r za zbiorniku w Rydzynie.
Druga tura miała wyłonić zwycięzcę. Dzień zapowiadał się ciepły co zbytnio nie cieszyło
uczestników spotkania nad wodą. Po krótkiej odprawie rozpoczęliśmy spinningowanie.
W przeważającej większości na wędkach lądowały wodorosty. Były też i ryby.
W południe podczas ważenia okazało się, że złowiliśmy w tym dniu łącznie 1210g
drapieżników.
Na tę wagę złożyły się 3 okonie i 2 szczupaki. Tylko 3 zawodników złowiło ryby.
Byli to: Franciszek Kubacik - z wagą 1660g,
Witold Wojciech - 1210g,
Tomasz Lazarowicz,który złowił 760g.
Po podsumowaniu obu tur okazało się, że :
Mistrzem Koła PZW Leszno-Miasto na rok 2014 w spinningu został kolega
Franciszek Kubacik, który łącznie złowił 2180g ryb.
I V-ce Mistrzem został kolega Witold Wojciech - waga złowionych ryb 1670g.
II V-ce Mistrzem został Tomek Lazarowicz, który w obu turach złowił 1160g okoni.

Statuetkę "Za największą rybę" otrzymał Prezes naszego koła kolega Witold Wojciech.
W obu turach jego ryby okazały się najcięższe.
W I turze był to okoń ważący 460g,
natomiast w drugiej turze - szczupak o wadze 1210g.
Sklasyfikowano 16 zawodników w tym 1 kobietę.
Wręczenie pucharów i nagród zwycięzcom zakończyło nasze zmagania nad wodą w tym
dniu.

(tekst Marek Młynarz)

29.09.2014
ZAWODY JESIENNE

_____W niedzielę 14 wrze¶nia br. zorganizowano dla członków Koła Leszno - Miasto
ostatnie w tym roku spławikowe zawody wędkarskie.
Były to "Jesienne zawody wędkarskie", zaliczane do cyklu zawodów GRAND PRIX
Koła na rok 2014.
Tradycyjnie zawody zostały zorganizowane na jeziorze w Krzycku.
_____Punktualnie o godzinie 7:00, przybyłych uczestników przywitał Prezes Koła
i przyst±piono do losowania stanowisk. Po losowaniu udali¶my się na swoje stanowiska,
gdzie każdy z nas rozpocz±ł przygotowanie do czterogodzinnego łowienia.
Jako, że dzień zapowiadał się ciepły i słoneczny, a ryby spełniały swoja powinność
i na brania nie trzeba było długo czekać wszystkim dopisywały humory.
_____W ostatnich spławikowych zawodach udział wzięło w sumie 22 zawodników,
podzielonych na kategorie:
kobieta, senior, junior oraz kadet.
W siatkach zawodników lądowały płocie, wzdręgi leszcze i krąpie.
Tradycyjnie zawody były organizowane na żywej rybie. Po zakończeniu łowienia
i zważeniu złowionych ryb okazało się, że w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
KOBIETA
Wanda Guzikowska, która złowiła łącznie 1,6 kg ryb.
SENIOR
pierwsze trzy miejsca zajęli:
- Tomasz Lazarowicz, który złowił 15 kg ryb,
- Marek Florczak, który złowił 10,70 kg ryb
- Karol Kręc z wagą 9,00 kg złowionych ryb.
JUNIOR
- Maciej Solla złowił 3,4 kg ryb.
KADET
- Mateusz Banaszak, który złowił 1,1 kg.
Jako, że były to ostatnie zawody spławikowe w tym roku zakończono również rywalizację
GRAND PRIX na rok 2014 w poszczególnych kategoriach.
Wyniki znajdziecie w dziale KLASYFIKACJA.

(tekst Marek Młynarz)

07.09.2014
ZAWODY SENIORÓW

_____Tradycyjnie jak co roku i zgodnie z przyjętym terminarzem
Zarz±d Koła PZW Leszno - miasto, organizował dla najstarszych swoich członków
coroczne zawody wędkarskie seniorów.
Mogli w nich uczestniczyć wszyscy Ci członkowie naszego koła, którzy ukończyli 50 lat.
Zawody odbyły się w pierwsz± niedzielę sierpnia. Tak jak i w roku poprzednim miejscem zawodów był staw z wyspą w Pawłowicach. Punktualnie
O godzinie 7:00 po przywitaniu przez Prezesa i przypomnieniu zasad rywalizacji
przez sędziego zawodów przystąpiliśmy do losowania stanowisk.
_____Dobre humory uczestników i piękna pogoda napawały optymizmem.
Najważniejszym jednak w tym wszystkim była możliwość posiedzenia nad wodą
i spotkanie z kolegami.
_____W rywalizacji wzięło udział 13 zawodników w tym jedna kobieta.
Po czterech godzinach wędkowania przystąpiono do ważenia złowionych ryb.
Rywalizacja była bardzo zacięta. Po raz pierwszy zdarzyło się,
że dwóch zawodników złowiło taką samą ilość ryb.
Byli to koledzy: Stanisław Perek i Marek Florczak.
Obaj złowili po 3850g.
Na trzecim miejscu rywalizację zakończył kolega Zbigniew Samol,
który złowił 3600g.
Na pechowym czwartym miejscu zawody ukończył Prezes naszego koła
Witold Wojciech. Jego wynik to 2600g ryb.
_____Łącznie uczestnicy zawodów złowili ponad 24 kg ryb.
Były wśród nich karpie, karasie, okonie i wzdręgi.
Jak więc widać rywalizacja była bardzo zacięta.
_____Należy wspomnieć, że wszyscy uczestnicy spotkania złowili ryby,
jak również to, że każdy z łowiących otrzymał nagrodę.
Na tym zakończyliśmy nasze spotkanie nad wodą i w doskonałych nastrojach
udaliśmy się do domów.

(tekst Marek Młynarz)

07.09.2014
MEMORIAŁ STANISŁAWA MAJEWSKIEGO

_____W dniu 24 sierpnia br. po raz kolejny uczciliśmy pamięć
naszego niezapomnianego Kolegi Stasia Majewskiego.
W tym dniu spotkaliśmy się na kolejnych zawodach wędkarskich
o Memoriał jego Imienia.
Po raz pierwszy impreza miała zmienioną formułę i była organizowana tylko dla członków
Koła PZW Leszno - Miasto.
Podyktowane to było skromniejszymi w porównaniu do lat poprzednich możliwościami
finansowymi.
Tradycyjnie impreza odbyła się na jeziorze Krzyckim.
Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć Stasia oraz zmarłych kolegów,
a jego sylwetkę przypomniał w kilku słowach Prezes naszego Koła.
Następnie sędzia zawodów przypomniał zasady rywalizacji i po losowaniu udaliśmy się
na stanowiska gdzie rozpoczęliśmy przygotowania do wędkowania.
Należy przypomnieć, że zawody te były kolejnymi zaliczanymi do klasyfikacji
GRAND PRIX na rok 2014.

Tradycyjnie zawody były rozgrywane w kategorii open a udział w nich wzięło łącznie
25 uczestników.
Wśród nich była 1 kobieta, 2 kadetów i 3 juniorów.
Punktualnie o godzinie 12:00 w południe ogłoszono zakończenie zmagań.
Do pracy przystąpili sędziowie.
Po zważeniu wszystkich złowionych ryb okazało się że tegorocznym zwycięzcą
został kolega ROBERT JANKOWSKI, który złowił 7.800 gram ryb.
Drugie miejsce zajął kolega KRĘC KAROL łowiąc 6.800 gram ryb.
Na trzecim miejscu zameldował się kolega TOMASZ LAZAROWICZ, łowiąc 4.200gr.
Miejsce czwarte z wynikiem 4.100 zajął kolega MAREK FLORCZAK.
Ładnym karpiem mogła się pochwalić jedyna kobieta tegorocznych zawodów
koleżanka WANDA GUZIKOWSKA. Złowiony przez nią karp ważył 2.200gram.

W tym miejscu organizatorzy imprezy pragną w sposób szczególny podziękować
sponsorom: właścicielom sklepów wędkarskich kolegom:
Bolesławowi Rosikowi i Ryszardowi Skrzypkowi
za ufundowany puchar i nagrody.

(tekst Marek Młynarz)

22.07.2014
ZAWODY RODZINNE

_____Tradycją stały się organizowane co roku przez Zarz±d Koła PZW Leszno-Miasto
dla swoich członków "RODZINNE ZAWODY WEDKARSKIE".
Tak jak w latach poprzednich tak i w tym roku zorganizowano je na łowisku
komercyjnym w Buczu - S±czkowie.
W tym roku spotykaliśmy się w niedzielę 29 czerwca.
_____Po przywitaniu i otwarciu zawodów przez Prezesa koła, oraz dokonaniu losowań
udaliśmy się na swoje stanowiska. Zgodnie z decyzją sędziego zawodów
w tym roku do wagi liczyły się tylko karpie, karasie, liny i amury.
W tym roku w zawodach wzięły udział 34 rodziny.
Każdy z wędkujących zespołów był przekonany, że to jemu dopisze szczęście
i jego zespół zostanie zwycięzcą tegorocznej rywalizacji.
Niestety w tym roku ryby nie były dla nas zbyt łaskawe. Po kilku godzinnym łowieniu
okazało się, że w siatkach wylądowało raptem 6 ryb o łącznej wadze 15 kg.
Było to 5 karpi i jeden karaś. Łupem podzieliły się 4 rodziny.
_____W tym roku zwyciężyła Rodzina Lazarowiczów łowiąc - 8,60 kg karpi.
Na drugim miejscu uplasowała się Rodzina Perków - z wagą 3,00 kg.
Trzecie miejsce przypadło w udziale Rodzinie Moskowiaków, którzy złowili 1,80 kg karpia.
Na czwartym miejscu zawody zakończyła Rodzina Jankowskich.
W tym przypadku złowiono dorodnego karasia, który ważył 1,70 kg.
_____Wzorem lat ubiegłych zawody przybrały charakter pikniku.
Szczególne słowa uznania i podziękowania należą się członkom Komisji Rewizyjnej,
a w szczególności rodzinom kolegi Ryszarda Sikorskiego
i Ryszarda Pietrzyka, którzy wzorem roku ubiegłego przygotowali
wiele dodatkowych atrakcji dla dzieci i wszystkich pozostałych
uczestników zawodów, którzy w tym czasie nie moczyli kija.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody.
_____Jako, że w tym roku dopisało wszystko oprócz ryb,
tegoroczne zawody należy zaliczyć do udanych.
Po tym wszystkim, po dniu pełnym wrażeń w doskonałych humorach
rozjechaliśmy się do domów z postanowieniem kontynuacji tej imprezy.

(tekst Marek Młynarz)

22.05.2014
PUCHAR PREZESA

_____W trzeci± niedzielę maja Zarz±d Koła PZW Leszno-Miasto organizował zawody
wędkarskie "O PUCHAR PREZESA". Zgodnie z wcze¶niej przyjętymi ustaleniami
zawody zostały zorganizowane na jeziorze Krzyckim. Były to zawody zaliczane
do klasyfikacji GRAND PRIX KOŁA na 2014 rok i były organizowane
w kategorii open.
Ł±cznie uczestniczyło w nich 30 zawodniczek i zawodników.
O godzinie 7:00 po przypomnieniu zasad rywalizacji odbyło się losowanie
stanowisk i zawodnicy udali się na miejsce wędkowania.
Z chwilą rozpoczęcia rywalizacji spadły pierwsze krople deszczu.
Pomimo pochmurnego nieba był to tylko przelotny deszcz,
który nie zniechęcił żadnego z uczestników zawodów i wszyscy wytrwali do
końca na swoich stanowiskach.
Należy zaznaczyć, że były to już kolejne zawody organizowane na "żywej rybie",
która po zważeniu wracała z powrotem do jeziora.
W tych zawodach uczestniczyło łącznie 30 zawodników.
W tym 3 kobiety, dwóch kadetów i 3 juniorów oraz 22 seniorów.
Uczestnicy spotkania łącznie złowili ponad 85 kg ryb.
Należy wspomnieć, że wśród złowionych ryb znalazły się: karp złowiony przez
juniora Macieja Sollę, karasie, okonie leszcze i inna biała ryba.
Po czterech godzinach zmagań okazało się, że tegoroczne zawody wygrał kolega
Tomek Lazarowicz, który złowił 7,44 kg ryb.
Na drugim miejscu uplasował się Robert Jankowski, łowi±c 6,82 kg.
Trzecie miejsce z wynikiem 5,68 kg zajął Grzegorz Biedrzyński.
Na czwartym miejscu znalazł się wspomniany wcześniej junior Maciej Solla.
Złowił on 5,13 kg białej ryby.
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród w doskonałych humorach rozjechaliśmy
się do domów, umawiając się na kolejne spotkanie nad wodą.
Będ± to tradycyjne ZAWODY RODZINNE, które wzorem lat ubiegłych zostaną
zorganizowane w Buczu Sączkowie.
Już teraz Zarząd zaprasza na te zawody swoich członków.

(tekst Marek Młynarz)


MISTRZOSTWA KOŁA

_____W ostatni± niedzielę kwietnia spotkanie nad wodą wyznaczyli sobie
członkowie Koła PZW Leszno-miasto.
W tym dniu odbyły się zawody wędkarskie o tytuł
"MISTRZA KOŁA PZW LESZNO-MIASTO"
na rok 2014. Wcześniej postanowiono powrócić nad jezioro krzyckie
i tam zorganizowano tegoroczne zawody. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
odbyły się dwie tury zawodów. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie
i po krótkim przywitaniu przez Prezesa, odbyło się losowanie stanowisk,
a po upływie czasu przeznaczonego na przygotowanie rozpoczęliśmy wędkowanie.
W siatkach zawodników lądowały co chwilę złowione ryby. W przeważającej większości
były to płotki, ukleje, krąpie i leszcze. Złowiono też lina i karasie.
Po upływie regulaminowego czasu i zakończeniu pierwszej tury łowienia, do pracy
przystąpili sędziowie. Aby usprawnić przebieg zawodów losowanie stanowisk do drugiej
tury odbywało się podczas ważenia złowionych w pierwszej turze ryb.
W tym roku rywalizowano w kategoriach: SENIOR, KOBIETA, JUNIOR oraz KADET.
Pierwszą turę zawodów wśród seniorów wygrał:
Tomasz Lazarowicz z wagą 6200.
Drugi był kolega Karol Kręc z wagą 5500,
a trzecie miejsce zajął Robert Jankowski, który złowił 5300.
Wśród kobiet prowadziła Agnieszka Skrzypczak - 2450,
drugie miejsce zajęła Wanda Guzikowska - 1300,
a trzecie Natalia Grygiel - 900.
Juniorom przewodził Maciej Solla - 2950,
Kozak Mieszko 2900,
a trzecie miejsce zajmował Kozak Gniewko - 2700.
Kadetom przewodził Oskar Małecki - 1650
przed Mateuszem Banaszakiem 1550.
Po tej turze nie było zdecydowanych liderów.
Chwila przerwy przeznaczona na zmianę i przygotowanie stanowisk upłynęła bardzo
szybko i rozpoczęła się druga tura zawodów, której wyniki miały decydować
o tytule MISTRZA KOŁA NA ROK 2014. Druga tura również była bardzo wyrównana
aczkolwiek wprowadziła pewne zmiany, które zdecydowały o tytule Mistrza Koła
na bieżący rok.
Po ważeniu okazało się, że pierwsze miejsce w tej turze wśród seniorów zajął:
Marek Florczak - 6950,
na drugim miejscu zameldował się kolega Robert Jankowski z wagą 6900,
a na trzecim miejscu uplasował się Karol Kręc, który złowił 5700.
Wśród kobiet najlepsza w tej turze była Wanda Guzikowska.
Klasyfikację kadet w drugiej turze wygrał Mateusz Banaszak
a zwycięskim juniorem okazał się Gniewko Kozak.
Po podliczeniu punktów z obu tur wyłoniono zwycięzców zawodów w poszczególnych
kategoriach. I tak :
MISTRZAMI KOŁA NA ROK 2014
w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:
Kategoria SENIOR :
MISTRZ - Tomasz Lazarowicz z łączną wagą 11.550,
V-CE MISTRZ - Karol Kręc z wagą 11.200,
V-CE MISTRZ - Robert Jankowski z wagą 11.200.
Kategoria KOBIETA:
MISTRZ Agnieszka Skrzypczak z wagą 4.650,
I V-CE MISTRZ Wanda Guzikowska z wagą 3.900,
II V-CE MISTRZ Natalia Grygiel z wagą 2.000.
Kategoria JUNIOR
MISTRZ Gniewko Kozak z wagą 6.900,
I V-CE MISTRZ Mieszko Kozak z wagą 5.800,
II V-CE MISTRZ Maciej Solla z wagą 4.910.
Kategoria KADET
MISTRZ Banaszak Mateusz z wagą 2530,
I V-CE MISTRZ Oskar Małecki z wagą 2.400.

W tym dniu w zawodach udział wzięło 25 seniorów, 3 kobiety, 4 juniorów i 2 kadetów.
Wszyscy uczestnicy zawodów złowili ryby. Należy wspomnieć, że zawody te
były pierwszymi w tym roku, zaliczanymi do klasyfikacji GRAND PRIX 2014.
Tymi zawodami rozpoczęliśmy oficjalnie kolejny sezon cyklu GRAND PRIX.
Następne zawody to zawody "O Puchar Prezesa"
Odbędą się one w dniu 18 maja 2014 roku również na jeziorze krzyckim.
Serdecznie zapraszamy.

(tekst Marek Młynarz)

19.02.2014
WALNE

_____W niedzielę 09. 02. br. odbyło się walne sprawozdawcze zgromadzenie
członków Koła PZW Leszno - miasto.
O godz.10:00 zgromadzenie otworzył Prezes Koła Witold Wojciech.
W związku z brakiem większości członków ogłoszono komunikat o przesunięciu zgromadzenia
na drugi termin tzn. wyznaczając go zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami w tym samym dniu
i miejscu o godz. 10:15.
_____Po upływie określonego czasu rozpoczęto walne zgromadzenie członków koła.
Na wstępie chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów wędkarzy.
Wybrano przewodniczącego zgromadzenia. Został nim kol. Marek Młynarz.
Po przedstawieniu porząku obrad wybrano sekretarza,
oraz powołano Komisję uchwał i wniosków w składzie:
- przewodniczący : Tomasz Lazarowicz
- członek: Karol Kręc
- członek: Roman Perek.
Na sekretarza wybrano kolegę Leszka Małeckiego.
Następnie przystąpiono do przedstawienia sprawozdań z:
Działalności koła - przedstawił Prezes Witold Wojciech. Szczegółowo omówił
pracę całego Zarządu. Jednocześnie podziękował wszystkim działalność.
Sprawozdanie sportowe przedstawił skarbnik - kol. Andrzej Małecki.
Zwrócił uwagę na umniejszenie środków własnych koła.
Znaczny wpływ na to ma przechodzenie dużej liczby kolegów do kół PZW Okręg Poznań.
Tylko w roku 2013 budżet koła zmniejszył się o ponad 1600 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z odbytych zawodów i imprez sportowych organizowanych przez
i przy współudziale koła przedstawił kol. Zygmunt Jankowski.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Sądu Koleżeńskiego przedstawił kol.
Tomasz Lazarowicz. Po raz kolejny nie ukarano żadnego z członków naszego koła.
Jako ostatnie sprawozdanie złożył kol. Ryszard Sikorski - przewodnicz±cy
Komisji Rewizyjnej.
Po krótkiej dyskusji wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez uczestników
zgromadzenia.
Następnym punktem było przedstawienie planu pracy koła na rok 2014,
oraz preliminarza wydatków na tenże rok. Dokonali tego Prezes Witold Wojciech
i Skarbnik Andrzej Małecki.
_____Zgromadzenie podjęło uchwały o przyjęciu do realizacji planu pracy
i preliminarza wydatków na rok 2014.
Kolejnym punktem było ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów i nagród zwycięzcom
klasyfikacji GRAND PRIX za rok 2013.
Dokonali tego Prezes Koła i Kapitan Sportowy Koła.
Następnie odczytano wnioski z poprzedniego zebrania i omówiono stopień ich realizacji.
Wniosek który wpłyn±ł został zrealizowany w 100%.
Zrezygnowano z organizowania zawodów na wodach PZW Okręgu Poznań
Na koniec zaproszono uczestników do dyskusji.
- Koledzy Małecki i Sikorski poinformowali o targach wędkarskich "RYBOMANIA".
które odbędą się w lutym w Poznaniu.
- Kolega Kręc pytał o zbiornik Rydzyna. Wyczerpującej odpowiedzi udzielił Prezes.
- Na pytanie o terminarz zawodów odpowiedzi udzielił Marek Młynarz podając terminy
oraz miejsca zawodów i imprez wędkarskich organizowanych przez koło.
- Ponownie kolega Kręc zwrócił się z pytaniem na temat zawartych porozumień
i wędkowania na rzece Odrze. Odpowiedzi udzielił Prezes Witold Wojciech.
Po wyczerpaniu pytań zakończono obrady członków koła PZW Leszno - Miasto.

(tekst Marek Młynarz)


UBEZPIECZENIA

_____Czę¶ć kolegów opłacaj±cych składki na rok 2014 zauważyło wzrost opłaty na tzw.
"cegiełkę".

_____Wzrost tej opłaty podyktowany jest faktem iż w tej opłacie zawarta jest składka:
Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Zarząd PZW Okręg Leszno zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeniowym GENERALLI
umowę w sprawie ubezpieczenia wędkarzy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczonymi są wszyscy wędkarze Okręgu Leszno.

_____Umowa została zawarta na okres 1 roku.
Ubezpieczenie obejmuje nieszczęśliwe wypadki jakim mogą ulec członkowie PZW
zrzeszeni w Okręgu w Lesznie.
Ubezpieczenie obejmuje wędkarzy podczas indywidualnego uprawiania sportu wędkarskiego,
uczestniczenia w imprezach i zawodach wędkarskich, podczas zebrań,
odpraw i wykonywania czynności zleconych przez władze PZW. Ubezpieczenie to obejmuje
również wypadki w drodze do miejsca wędkarskich imprez sportowych jak również w drodze
powrotnej, w drodze do miejsc wykonywania przez strażników wędkarskich i członków
władz zleconych czynności statutowych PZW i drodze powrotnej z tych miejsc.

_____Odpowiedzialność ubezpieczającego liczy się od momentu wyjścia z miejsca
zamieszkania i trwa do chwili powrotu do tego miejsca.

_____Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków powstałych podczas życia prywatnego,
jak również podczas jakiejkolwiek pracy.
Ubezpieczeniu nie podlegają osoby będące w chwili wypadku pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających.
Dodatkowym warunkiem niezbędnym do likwidacji świadczenia jest pisemne zaświadczenie
wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające że osoba która uległa wypadkowi
w chwili zaistnienia zdarzenia była członkiem PZW Okręgu Leszno.

_____Górna granica odpowiedzialności Generalli z tytułu jednego zdarzenia wynosi
20.000.000 pln.

W przypadku pytań prosimy o kontakt w siedzibie Koła Leszno - miasto.ARCHIWUM 2013


ARCHIWUM 2012


ARCHIWUM 2011


ARCHIWUM 2010
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNˇ