Zasady punktacji

PUNKTACJA
Zasady punktacji w zawodach zaliczanych do GRAND PRIX 2015

1- miejsce – 35
2- miejsce – 31
3- miejsce – 28
4- miejsce – 25
5- miejsce – 22
6- miejsce – 20
7- miejsce – 18
8- miejsce – 16
9- miejsce – 14
10- miejsce – 12
11- miejsce – 10
12- miejsce – 8
13- miejsce – 6
14- miejsce – 4
15- miejsce – 2

Pozostałe miejsca tj. od 16 w dół – 1pkt.
Nieobecność na zawodach punktowana za 0pkt.