Rys
historyczny

Jest 23 lutego 1947 roku. W Lesznie powstaje pierwsza organizacja wędkarska.
Jest nią Oddział Towarzystwa Sportu Wędkarskiego WARTA istniejącego w latach
1947 – 1950. Tę datę przyjmujemy jako datę powstania koła PZW Leszno Miasto.

19 marca 1950 roku powstaje Polski Związek Wędkarski. Zmianie ulega w zasadzie
tylko nazwa organizacji. Pierwszym jej Prezesem zostaje Teodor Dembiński.

Z chwilą powstania Koła odnotowuje się znaczący wzrost liczby członków.
W roku 1947 było ich 47, w roku 1957 stan osobowy Koła wynosił 263 wędkarzy.
Rok 1968 to 468 osób, 1978 rok to 1148 wędkarzy, natomiast w roku 1982 było
nas 1521 osób.

W latach 1955 – 1980 z Koła Leszno Miasto wyodrębnia się 8 nowych samodzielnych
kół wędkarskich w miejscowościach byłego powiatu leszczyńskiego ale również
w zakładach pracy. Ze względu na duży napływ nowych członków w zakładach pracy
powstają sekcje wędkarskie Koła Leszno Miasto.

Aby obsłużyć tak dużą liczbę członków koło otrzymuje w 1982 roku pomieszczenia
przy biurze Zarządu Okręgu PZW w Lesznie przy ul. Słowiańskiej i tam prowadzi swoją
działalność. W roku 1999 przenosi swą siedzibę na ul. B. Chrobrego 44, gdzie
funkcjonuje do chwili obecnej.

Przez cały czas istnienia członkowie Koła zajmują się:
– propagowaniem sportu wędkarskiego,
– walką z kłusownictwem,
– prowadzeniem akcji zarybiania,
– prowadzeniem akcji sprzątania brzegu jeziora Krzyckiego,
– organizacja zawodów wędkarskich i pikników rodzinnych ,
– organizacją wędkarskiego Dnia Dziecka i innych.

W tym czasie Prezesami Koła byli:
Teodor Dembiński, Marian Jakubowski, Jan Olejniczak, Jan Rzeźniczak,
Edmund Tomaszewski, Stanisław Kube, Kazimierz Dubert, Stefan Bensdorf,
Janusz Mendelecki, Wiktor Borowiak, Czesław Kowalów, Jerzy Chłopek, Witold Wojciech.

W roku 1997 Koło obchodziło 50-cio lecie swojego istnienia. Uroczyste spotkanie
odbyło się w Klubie “Olimpijczyk” na stadionie im. Alfreda Smoczka. Spotkanie to
swoją obecnością zaszczycił Prezydent miasta Leszna Edward Szczucki.
60-lecie Koła wypadło w 2007 roku. Postanowiono je uczcić Otwartymi Zawodami
Wędkarskimi zorganizowanymi na stawach w Dzięczynie.
Za wieloletnią działalność Koło Leszno Miasto zostało odznaczone Złotą Odznaką
“Za zasługi dla PZW”.

W grudniu 2015 roku odbywa się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Kół PZW Okręgu Leszno. Obrady dotyczą połączenia Okręgów PZW Leszno i Poznań. Po burzliwych obradach przy 3 głosach wstrzymujących i 3 głosach sprzeciwu zapada decyzja o połączeniu obu Okręgów. Z dniem 01.01.2016 likwidacji ulega Okręg PZW Leszno. Koła wędkarskie zrzeszone w tym okręgu zostają wcielone do Okręgu PZW w Poznaniu. Po raz pierwszy na naszym Walnym Zgromadzeniu Członków mamy okazję gościć przedstawiciela Okręgu w Poznaniu kolegę Andrzeja Lebiotkowskiego. Następstwem tych wszystkich zmian jest konieczność przystosowania się do zasad panujących w Poznaniu. Jednym z poznańskich rygorów jest określenie minimalnej liczby członków w kole. Likwidacji mają ulec koła zrzeszające mniej niż 100 członków. W związku z tym faktem w grudniu 2016 roku odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW nr 183 Leszno -Miasto. Tematem jest kwestia połączenia koła PZW 2018 ” Kolejarz “ i koła PZW nr 183 Leszno – Miasto. Członkowie biorący udział w Zgromadzeniu wyrażają wolę połączenia obu kół. Podjętą uchwałę przekazano do Zarządu Okręgu w Poznaniu. W lutym 2017 ma miejsce Walne Sprawozdawczo wyborcze Zgromadzenie Członków naszego Koła. Podczas tego Zgromadzenia rezygnację wraz z całym Zarządem składa dotychczasowy Prezes Wojciech Witold. Przewodniczył on naszemu kołu w latach 2007 – 2017 poświęcając się bez reszty temu co robił. Dokonuje się nowy wybór członków Zarządu i pozostałych organów. Prezesem koła na najbliższą kadencję zostaje kolega Szymon Mejza. W skład Zarządu chodzą ponadto koledzy: Witold Wojciech, Andrzej Małecki, Marek Młynarz, Wanda Guzikowska, Henryk Knopisz, Zdzisław Busz, Leszek Najdek, Józef Sosiński, Tomasz Lazarowicz. Sąd Koleżeński w naszym kole reprezentuje kolega Antoni Biernaczyk. Komisję Rewiyjną tworzą: Roman Perek, który zastąpił Ryszarda Pietrzyka (zmarł w 2018 r.), Ryszard Sikorski, oraz Zdzisław Chabza (który umiera w 2019 roku ). Roku 2020 również nie możemy zaliczyć do szczęśliwych. Szalejąca pandemia koronawirusa nie pozwala ludziom normalnie funkcjonować. Zakaz swobodnego przemieszczania, organizowania zawodów a nawet samotnego wędkowania nie pozwala na realizację planu działania koła. Niestety, umierają następni koledzy zaangażowani w pracę Zarządu Koła: Zdzisław Busz oraz Ryszard Sikorski, który umiera chwilę po rozpoczęciu zawodów. Z chwilą przyłączenia naszego naszego koła do Okręgu PZW w Poznaniu zostajemy przypisani do jednego z istniejących w Okręgu Rejonów. W tym przypadku jest to Rejon PZW nr 9. W 2020 roku stery wspomnianego rejonu obejmuje prezes naszego koła, kolega Szymon Mejza. Pandemia nareszcie zwalnia i obostrzenia są luzowane. Dzięki temu pod przewodnictwem naszego koła można zrealizować pierwsze w historii Rejonu nr 9 zawody z okazji “DNIA DZIECKA”. Termin późny bo pod koniec sierpnia, ale impreza ze wszech miar udana. Na tej imprezie mieliśmy przyjemność gościć członka Zarządu Okręgu w Poznaniu, kolegę Andrzeja Lebiotkowskiego. Pod przewodnictwem naszego koła, impreza ta pomimo niskiego budżetu odbywała się cyklicznie. W 2021 roku nasze koło zostało wybrane do organizacji pierwszej tury “Teamowych Mistrzostw Okręgu Poznań 2022”. Zawody były rozgrywane na jeziorze Wonieskim. Mistrzostwa przeniosły oczekiwania i udział w nich zadeklarowało 51 drużyn z całego okręgu. Były to ostatnie zawody rangi mistrzowskiej rozpoczynane w poprzednim roku kalendarzowym. Tym samym zakończyliśmy pewien etap w historii tych zawodów. Mimo niesprzyjających warunków sędziowie z naszego koła stanęli na wysokości zadania i zawody przeprowadzono bardzo sprawnie. Rok później również z udziałem naszych sędziów odbywają się kolejne zawody zaliczane do cyklu GRAND PRIX Okręgu. Po wspomnianych zawodach  członkowie koła i zarazem sędziowie , mają okazję brać udział w testach  zawodów opartych o aplikację Xtramarlin, która we wspaniały sposób ułatwia pracę komisjom sędziowskim. Kończący się rok 2021 to dla kół i okręgu czas wyborczy. Wybranie nowych Zarządów, niekiedy uzupełnienie składów, ale przede wszystkim podsumowanie mijającej kadencji. W naszym przypadku Zarząd otrzymał absolutorium i w niezmienionym składzie rozpoczął nową kadencję. Również w okręgu odbyły się wybory. Członkiem Zarządu Okręgu obchodzi zostaje Prezes naszego koła, kolega Szymon Mejza. W 2022 roku nasze koło obchodzi jubileusz 75 lecia istnienia. Z tej okazji organizowane są zawody na łowisku w Dzięczynie. Fakt jubileuszu kola dostrzegają włodarze miasta i na ręce zarządu koła przesyłają List Gratulacyjny z racji jubileuszu. Niestety, oprócz szczęśliwych chwil w 2022 roku wydarzyła się też przykra historia. Po długotrwałej walce z chorobą nasze szeregi opuszcza nasz kapitan sportowy, sędzia i zarazem społeczny strażnik rybacki kolega Wojciech Woziński (+58l). Będzie go nam brakowało. cdn.