Jak zdobyć
kartę?

Zasady egzaminu na kartę wędkarską.

KOMISJA EGZAMINACYJNA PRZY KOLE NR 183 LESZNO-MIASTO INFORMUJE:

Chcąc otrzymać KARTĘ WĘDKARSKĄ należy zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną. Egzaminy odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w siedzibie Koła w godzinach 16:00 – 18:00. Aby zdać egzamin należy wykazać się znajomością “Regulaminu amatorskiego połowu ryb”, a w szczególności znajomością okresów i wymiarów ochronnych.

Każdy zdający egzamin na kartę wędkarską zobowiązany jest do wpłacenia na konto Koła Nr 183       Leszno – miasto kwoty 50zł.                                                                                                                             Numer konta: 82 1090 1476 0000 0001 3198 2642.                                                                                             Do egzaminu można przystąpić po przedstawieniu  dowodu wpłaty.

Opłata za egzamin wynosi 50 zł.
Dla młodzieży do 19 roku życia podejście do egzaminu jest bezpłatne.
Jednorazowa opłata za legitymację wynosi 5,00 zł.

Wyciąg z “Regulaminu amatorskiego połowu ryb” oraz okresy i wymiary ochronne znajdziecie w działach PRZEPISY PRAWNE oraz OCHRONA RYB 2020,