Opłaty/Wody

Akapit

Opłaty 2024

OPŁATADOROŚLI **MŁODZIEŻ
UCZĄCA SIĘ
17-24 LAT ORAZ STUDENCI ****
CZŁONEK UCZESTNIK (MŁODZIEŻ DO
16 LAT) ****
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ***OSOBY NIEPEŁNO-SPRAWNE *ODZNACZENI ZŁOTĄ ODZNAKĄ PZW Z WIEŃCAMIODZNACZENI ZŁOTĄ ODZNAKĄ PZWODZNACZENI SREBRNĄ ODZNAKĄ PZWSTRAŻNICY SSR i SOM O STAŻU 1 - 3 LATSTRAŻNICY SOM i SSR O STAŻU POWYŻEJ 3 LAT
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
PZW
170 zł.43 zł. 43 zł. 170 zł. 170 zł. 85 zł. 43 zł.85 zł.128 zł.170 zł.170 zł
WODY OKRĘGOWE PZW POZNAŃ (SKŁADKA PODSTAWOWA NIEPEŁNA)380 zł.180 zł. 70 zł.280 zł 280 zł. 0 zł. 150 zł.220 zł. 250 zł.160 zł.150 zł
DOPŁATA DO NIEPEŁNEJ SKŁADKI PODSTAWOWEJ 10 zł.0 zł. 0 zł.0 zł.0 zł.0 zł.0 zł.0 zł.0 ZŁ.0 zł.0 zł
ZA PRACE NA RZECZ KOŁA 30 zł.30 zł. 30 zł. 30 zł. 30 zł.0 zł. 30 zł.30 zł.30 zł.30 zł.30 zl
RAZEM 590 zł. 253 zł. 143 zł. 480 zł. 480 zł.85 zł.223 zł.335 zł.408 zł.360 zł.350 zł

Składka podstawowa pełna – wynosi 390 zł. Upoważnia do wędkowania z brzegu, lodu i łodzi wszelkimi metodami. Opłata podstawowa niepełna – upoważnia do wędkowania z brzegu i lodu bez łodzi, wszelkimi metodami.  Istnieje możliwość dokonania dopłaty uzupełniającej w wysokości 10 zł do składki niepełnej i przejście do pełnej składki podstawowej. 

Uwaga
* – zniżki w opłatach dotyczą niepełnosprawności osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu ZNACZNYM, wydanym przez Miejskie, Powiatowe i Wojewódzkie Zespoły d/s Orzekania o  Niepełnosprawności lub Zespoły Orzekające przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Inne orzeczenia nie mają zastosowania.
Ulgę przyznaje się na wniosek zainteresowanego. Ulgi udziela Zarząd Okręgu w Poznaniu.

** – Osoby, które ukończyły 67 rok życia zwolnione są z wnoszenia ekwiwalentu na rzecz koła.

*** – Wysokość opłat dla mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat i posiadają udokumentowany 10 letni staż wędkarski.

**** – młodzież ucząca się do lat 18, zwolniona z wnoszenia ekwiwalentu za prace na rzecz koła. 

Potwierdzenie stażu strażnika –  poprzez aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR

Członkowie honorowi PZW zwolnieni są w 100% z opłaty składki za wody okręgowe, oraz składki członkowskiej za okazaniem legitymacji nadającej tytuł Członka Honorowego z z wklejonym znaczkiem “CZŁONEK HONOROWY PZW”.

Jednorazowa opłata (wpisowe) dla nowo przyjmowanych członków PZW wynosi:
– Wpisowe członek zwyczajny 30 zł.
– Wpisowe członek uczestnik 00 zł.
– legitymacja członkowska plastikowa 10 zł.                                                                                                                    – zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską

Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW wędkuje nieodpłatnie na wodach PZW tylko w ramach łowiska i limitów opiekuna i w jego obecności.

OPŁATA ZA EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ wynosi 70 zł.
Młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  – BEZPŁATNIE
Egzamin w szkółce wędkarskiej – BEZPŁATNIE

Zezwolenia okresowe

Opłaty dla:
1 dzień
3 dni
7 dni
Członków zrzeszonych w PZW ( z VAT)
50 zł.
80 zł.
120 zł
Osób niezrzeszonych w PZW ( z VAT )
85 zł.
125 zł.
180 zł

* – osoba niezrzeszona  to osoba, która nie wniosła  składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest członkiem PZW.

Opłata roczna za zezwolenie na wędkowanie osób niezrzeszonych w 2024 roku.

L.p.
Wysokość opłat brutto (z VAT)
1.
pełna na wszystkie wody (wszystkie metody z brzegu i łodzi)
800 zł
2.
na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody tylko z brzegu)
790 zł
3.
na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody z brzegu i łodzi)
750 zł
4.
wyłącznie na rzekę Drawę obwód 3,5,i 7 (wszystkie metody)
400 zł

Połów z kuszą na jeziorze Dominickim gmina Boszkowo w 2024 roku.

W roku 2024 Okręg PZW w Poznaniu nie udostępnia wód do amatorskiego połowu  ryb kuszą.

Podpisane porozumienia

Umowa z Okręgiem PZW w Gorzowie Wielkopolskim

Na mocy zawartej umowy, członkowie Okręgu PZW w Poznaniu, którzy opłaca składki pełne w okręgu poznańskim nabywają prawo do wędkowania w części obwodu rybackiego rzeki Warty nr 11 na odcinku od miejscowości Nowy Zatom do granicy województwa Wielkopolskiego tj. od 116,2 do 135,5 kilometrażu rzeki Warty. Stosowne zezwolenie na amatorski połów ryb wydawane jest w postaci papierowej i e-zezwolenia.

Umowa z Okręgiem PZW we Wrocławiu

Na mocy zawartej umowy, członkowie Okręgu PZW w Poznaniu mogą otrzymać e-zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodzie rybackim rzeki Barycz Nr 3 wnosząc opłatę w wysokości 40 zł poprzez system sprzedaży zezwoleń Okręgu Wrocławskiego. Natomiast członkowie Okręgu PZW we Wrocławiu mogą otrzymać e-zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodzie rybackim rzeki Orla Nr 1 oraz na zbiorniku Krzycko wnosząc opłatę w wysokości 40 zł poprzez system e-zezwoleń Okręgu Poznańskiego PZW.