Walne Koła – 2023

Rok bieżący dobiega końca. Wszyscy chcą rozliczyć co zrobili i zaplanować co wykonają w roku przyszłym. Podobnie wygląda sytuacja w naszym kole wędkarskim, dlatego na dzień 03 grudnia br. zaplanowano Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW nr 183 Leszno – Miasto. Tak jak w roku ubiegłym odbyło się ono w lokalu obiektu sportowego Orlik w Lesznie – Zaborowie.

Na 264 członków na spotkanie przybyło 19 wędkarzy. Smutny to fakt, że w tej liczbie 11 osób to członkowie Zarządu i Organów Koła. Jako, że  na naszym spotkaniu gościliśmy osoby z Zarządu Okręgu w Poznaniu, była możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Ponieważ było nas tak mało Walne Zgromadzenie odbywało się w drugim terminie. Zebranie otworzył Prezes naszeko koła. Po uczczeniu chwilą ciszy kolegów, którzy opuścili nasze szeregi, dokonaliśmy wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (Marek Młynarz) i Sekretarza (Witold Wojciech) i rozpoczęliśmy obrady. W pierwszej kolejności dokonano wyboru Komisji Mandatowej:
Przewodniczący – Antoni Biernaczyk,
Z-ca Przewodniczącego – Józef Sosiński,
Sekretarz – Michał Antoniak
i Komisji Uchwał i Wniosków:
Przewodniczący – Grzegorz Biedrzyński,
Zastępca Przewodniczącego – Roman Michalak,
Sekretarz – Andrzej Faryna.
Następnie wysłuchaliśmy sprawozdań z działalności Zarządu Koła i planu pracy na rok przyszły, które przedstawił Prezes Koła Szymon Mejza. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Roman Perek i Sprawozdanie Sądy Koleżeńskiego złożył kolega Przewodniczący Antoni Biernaczyk. Wykonanie budżetu oraz preliminarz wydatków na rok przyszły przedstawił Skarbnik Koła kolega Andrzej Małecki. Po złożeniu sprawozdań i podjęciu stosownych uchwał przeszliśmy do następnego punktu jakim było ogłoszenie wyników tegorocznego GRAND PRIX. Klasyfikację tegoroczną wśród SENIORÓW wygrał kolega Marek Florczak. Na drugim miejscu rywalizację ukończył Grzegorz Biedrzyński a trzecie miejsce przypadło w udziale koledze Romanowi Perkowi. W kategorii MŁODZIEŻ zwyciężył Tomek Ratajczak. Na drugim miejscu na podium stanął Janek Walendowski, trzecie miejsce przypadło w udziale Bartkowi Kwintkiewiczowi. Jako czwarty, tuż za podium sklasyfikowany został Mikołaj Mazur. Zwycięzcy otrzymali z rąk Prezesa upominki.
W naszym zgromadzeniu uczestniczyła trójka przedstawicieli Okręgowej Komisji Sędziowskiej z Poznania w osobach: Renaty Pietrunio, Jarosława Pałasza i Roberta Gałązki. Z ich rąk trójka sędziów: kolega Henryk Knopisz Koło PZW nr 183 Leszno – Miasto, Wiktor Juskowiak i Piotr Kośmider z Koła nr 196 “Amos” w Lesznie w ramach podziękowań za wieloletnie sędziowanie na zawodach wędkarskich zostali nagrodzeni upominkami i tytułem HONOROWY SĘDZIA PZW.
Na koniec w trakcie wolnych głosów i wniosków poruszano temat dzierżawy zbiornika Zaborowo, kontroli antyalkoholowej na zawodach, wysokości opłat za wędkowanie itp. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Koła 183 ogłosił zakończenie obrad, po czym rozeszliśmy się do domów. Było to ostatnie, oficjalne zebranie członków naszego koła w tym roku.
Do zobaczenia nad wodą w przyszłym roku.